Om oss

Om oss

Om oss

Fair Play Agder ble stiftet 17 juni 2020. Foreningen er et topartsamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Initiativtakerne står nevnt på første siden.

Formålet er å samle informasjon fra bransjer på Agder som er utsatt for arbeidslivkriminalitet. Vi kvalitetssikrer tips, og bringe disse inn til kontrolletatene. Fair Play Agder skal samarbeide med A-krimsenteret i Agder, politiets A-krimgruppe og øvrige kontrolletater.

Fair Play Agder skal:
  • Forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder.
  • Kompetansebygging av oppdragsgivere og arbeidstakere
  • Oppsøkende virksomhet, veiledning og opplæring bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet
  • Samarbeid med private og offentlige aktører på tvers av bransjer for å skape engasjement og mobilisere til felles innsats mot arbeidslivskriminalitet
  • Kvalitetssikre tips og varsler om brudd på lover og regler som gjelder for arbeidslivet, og videreformidle dette til offentlig kontrolletater
  • Holdningsskapende arbeid

Fair Play Agder ledes av Leif Vagle, som har en 34 år lang karriere fra Agder-politiet bak seg. Han har bred erfaring med etterforsking og etterretning, og har blant annet ledet avsnittet for organisert kriminalitet. Videre har Vagle gjennom sitt tidligere arbeid i politiet også erfaring med arbeidslivskriminalitet. Fair Play Agder har dermed en prosjektleder som har en bakgrunn og erfaring som gir gode forutsetninger for å kunne lede foreningens viktige arbeid.