Medlemmer

“Vi skal forebygge arbeidskriminalitet, gjennom godt samarbeid om å få vekk de useriøse aktørene.” – Leif Vagle

Medlemmer

Hvem kan bli medlem i Fair Play Agder?

Alle virksomheter innen offentlig og privat sektor, samt arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner på tvers av ulike bransjer på Agder, kan tegne medlemskap i organisasjonen Fair Play Agder.

Hvorfor bør din virksomhet bli medlem i Fair Play Agder?
  • Bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet og et seriøst arbeidsliv
Hvordan kan din virksomhet bidra til å finansiere Fair Play Agder?

Finansieringen av Fair Play Agder vil i all hovedsak være basert på bidrag fra medlemmene. Utover den årlige kontingenten (4000 kr) kan man inngå særskilt avtale om sponsorstøtte. Det er ønskelig at man forplikter seg til bidrag for tre år av gangen. Virksomheter eller organisasjoner som ønsker å bidra økonomisk uten å inngå medlemskap har anledning til det.

Våre medlemsbedrifter