Medlemmer

"Vi skal forebygge arbeidskriminalitet, gjennom godt samarbeid om å få vekk de useriøse aktørene." - Leif Vagle

Medlemmer

Fair Play Agder er godt kjent med situasjonen i Arbeidslivet i Agder. I løpet av 2,5 år har vi avdekket og rapportert et stort antall useriøse/kriminelle aktører i Agder.

Hvorfor bli medlem av Fair Play Agder?
  • Dere tar et samfunnsansvar og er med og fremmer et seriøst arbeidsliv
  • Medlemskap er blitt et kvalitetsstempel (flere medlemmer bruker vår logo aktivt)
  • Sammen bidrar vi med å styrke seriøsitetsarbeidet i næringslivet og det offentlige med bla. rådgivning knyttet til revisjon av leverandører – seriøsitetsbestemmelser mm.
  • Vi bistår med bakgrunnssjekk av virksomheter/leverandører
  • Vi informerer om tips/trender som omhandler useriøse/kriminelle aktørerer
  • Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev
  • Årlig arrangerer vi Seriøsitetskonferansen
  • Som medlem kan dere også få foredrag fra oss knyttet til fenomenet arbeidslivskriminalitet og delta på seminarer som vi arrangerer
  • Deres logo vil bli lagt ut på vår nettside med lenke til din nettside
Hvem kan bli medlem?

Alle virksomheter innen offentlig og privat sektor, samt arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner på tvers av ulike bransjer på Agder, kan tegne medlemskap i organisasjonen Fair Play Agder.

Hvordan kan dere bli medlem?

Finansieringen av Fair Play Agder vil i hovedsak være basert på bidrag fra medlemmene. I tillegg til den årlige kontingenten (se egen tabell) kan man inngå særskilt avtale om sponsorstøtte. Virksomheter eller organisasjoner som ønsker å bidra økonomisk uten å inngå medlemskap har anledning til det.

Kontingent:

Antall ansatte i virksomheter

Beløp

T.o.m. 5 ansatte

3000

6 – t.o.m. 60 ansatte

4000

Over 60 ansatte

6000

Kommuner/fylke

6000

Lag/foreninger

4000

 

Våre medlemsbedrifter